Nejrůznější nehody se stávají. Platí to pro kterýkoliv druh těchto, ty dopravní nevyjímaje. Jakmile se staneme účastníky silničního provozu, a je jedno, zda cyklisty, chodci, motoristy nebo kýmkoliv jiným, jsme ohroženi na majetku, zdraví a třeba i životě. I pouhá chvíle naší stejně jako cizí nepozornosti stačí, abychom utrpěli nějakou újmu. A je klidně i hodně zle.

Možná si dokážete představit, k čemu všemu může u takové nehody dojít. A rozhodně to nejsou příjemné představy. Něčemu takovému je určitě lepší se vyhnout, pokud je to jenom trochu možné.

hořící auto

A pokud to možné není? Pokud se nám už při dopravní nehodě něco stane? Pak je dobře, máme-li tu nárok aspoň na nějaké to odškodnění. Protože peníze sice nejsou všechno, ale mohou zde znamenat mnoho.

Odškodnění za poškozený majetek, úraz, bolestné, trvalé následky a podobně by nás mělo zbavit aspoň s tím souvisejících finančních ztrát a s nimi souvisejících možných problémů. Mělo by nám umožnit se vyrovnat s finanční stránkou takové nehody. A nemyslete si – takové finanční náklady, jež se k nehodám pojí, mohou být i hodně drahá záležitost. Člověk může přijít dočasně i trvale o příjem, musí platit za zdravotní péči, i škody na majetku mohou být velké…

vyprošťování lidí

A odškodnění by mělo být úměrné takovým vzniklým škodám.

Ale co když tomu tak není? Co když si pojišťovna usmyslí, že vezme toho poškozeného na hůl? Protože tuší nebo je přesvědčena o tom, že se dotyčný nedokáže bránit, a tudíž se na něm ušetří, k jeho vlastní smůle? Pak je záhodno obrátit se na odborníky na tuto problematiku, kteří člověku pomohou dosáhnout toho, na co má nárok. Protože škody tu mohou být i značné a není normální, aby je někdo platil ze svého jenom proto, že se pojišťovna rozhodla ho odbýt jen nějakými drobnými. Když už člověk pojištěný je, má z toho určitě mít to, co mu náleží.