Určitě jste někdy slyšeli pojmy jako peníze, nominální a reálná hodnota peněz, inflace, hyperinflace či inflační spirála. Že ne? Nebojte se, brzy se dozvíte, proč je hodnota peněz pouze relativní pojem.

Hodnota peněz tu není navždy, proto bychom se měli pokusit zhodnotit své peníze, dokud je čas. S rostoucí inflací dochází k neustálému znehodnocování peněz. Například, Váš plat se nezmění, ale inflace vzroste. Znamená to, že ve skutečnosti vyděláte ještě méně o to, co nebyl zvýšen plat a navíc ještě i o tolik, co vzrostla inflace. V realitě to znamená, že si za stejný obnos peněz za pět let koupíte o pět kousků svého oblíbeného zboží méně než právě v tento moment.

Peníze

Jedním ze způsobů investice svých peněz může být skrze investice. Investovat můžete do akcií, do cenných papírů nebo třeba do domu – ano, i když nyní postavíme dům, za deset let bude mít nevyčíslitelně větší hodnotu, než byly Vaše náklady v počátku stavby.

Peníze jsou relativním pojmem, stejně jako jejich hodnota. Kdyby neexistovaly různé měny a využívali bychom pouze jednu, dokázali bychom určit samotnou hodnotu peněz? A podle čeho? Pravděpodobně ne, protože s inflací roste i cena zlata a dalších cenných kovů.

V dnešní době kolují ve společnosti pouze peníze, které jsou ve skutečnosti pouhými papíry, bez žádné hodnoty. To, že je využíváme, je z důvodu zákona, který je předepisuje jako jediné platidlo. Ve skutečnosti nemají žádnou cenu. Vidíte? Hodnota je nulová, přitom ale není. To je její relativita, která tu nebude navždy, časem zmizí, stejně jako všechny měny.

Hodnota peněz

Dokázali byste si v budoucnosti představit platit pouze digitálně? Tehdy by zmizela všechna hotovost. A potom by už hodnotou peněz nebyl ani ten bezcenný papírek. Hodnota by neexistovala, rovnala by se nule.

Proto zhodnoťte své peníze co nejrychleji. Nikdy nevíte, za jak dlouho taková doba nastane.