V zásadě existují dva druhy životních pojistek. Buď je to riziková pojistka, anebo pojistka jako investiční spořicí pojištění se spoluúčastí. Tomu se říká odborně „kapitálové životní pojištění“, na rozdíl od obyčejné pojistky na různé druhy rizik, kde jen peníze protečou pojišťovnou, si v kapitálové spoluúčasti kromě pojištění spoříte finance, které na konci nasmlouvaného období pochopitelně získáte zpět.
Životní pojistky si lidé sjednávají pro případ smrti, úrazu, pracovní neschopnosti a dlouhodobé nebo i krátkodobé vážné nemoci, případně invalidity.
převoz na nosítkách

Invalidita a pojistka na pracovní neschopnost

Říká se, že „člověk nikdy neví“, což se v takových případech může projevit přímo tragicky. Může to ohrozit nejen samotnou osobu, o které je řeč, ale i jeho rodinu. Závažným problémem je v dnešní době právě invalidita a životní pojistka by měla být zaměřena právě tímto směrem. Existují tři stupně invalidity dané naší legislativou a každý z nich představuje významnou ztrátu příjmu. Pojištění dokáže pak pokrýt velkou měrou rozdíl mezi předchozím příjmem ze zaměstnání a současným příjmem z invalidního důchodu.
Připojištění pracovní neschopnosti je také jednou z možností, jak si finančně vypomoci v takovém případě. Pojišťovny hradí zpravidla období dlouhodobých neschopností, tedy většinou od počátku druhého měsíce neschopnosti. Nevztahují se tedy pro krátkodobé nemoci např. chřipková onemocnění apod.
padlý strom na stromě

Pojištění pro případ vážné nemoci může mít každá pojišťovna jinak nastaveno

Můžete také zauvažovat o trvalých následcích v případě úrazu, ovšem mnohem častější případ je rozvoj vážné choroby, např. rakoviny, mozkové mrtvice, nebo infarktu myokardu. Pojišťovna v tomto případě hradí část pojistky, nebo i celou sumu. Záleží vždy na tom, jaké choroby lze pojistit a jaká plnění pojišťovna vyplácí, je to vždy individuální záležitost zakotvená ve smlouvě.
V každém případě nepodceňujte tato výše uvedená rizika, která jsou mnohem závažnější, než pokrytí denního odškodného v případě úrazu, nebo dokonce smrti způsobené úrazem, což jsou poměrně málo pravděpodobná rizika. Bohužel právě tato se ve smlouvách objevují poměrně často.