Určitě se někdy dostaví moment ve Vašem životě, kdy se jen tak zastavíte, necháte plavat starosti a pracovní povinnosti kolem Vás, a začnete přemýšlet nad tím, proč tady jsem? Proč se člověk narodí, aby později umřel. Někdo dokonce dříve.
svíčky u karet
Vlivy jsou zásadní
Každý člověk je ovlivňován nějakou kulturou, nějakou výchovou a nějakým vzděláním. Je mu předurčeno, jak bude i on žít svůj život po vzoru svých rodičů. I když se některým tradicím vzepře a svůj život bude sunout odlišným směrem, nakonec je to stále stejně podobné.
·         Jaký má tedy smysl člověka na Zemi, jako takové?
·         Někteří lidé jsou tu, třeba zbyteční. Někteří mají dar výjimečností. Proč tomu tak je?
Protože je těžké si zodpovědět tak složité otázky, lidé se uchylují k víře. Ať je to víra v Boha, nebo v nadpřirozené síly, víra ve věštby z karet, nebo z run, z kávových sedlin, dokonce i víra ve vědu, vždycky je to o tom, aby člověk našel odpovědi.
Všechno má být tak, jak je
Víte i zlomená noha, nebo zákeřná nemoc se dá vysvětlit podle toho, v co věříte Vy.
·         Narodíme se s předem daným Osudem.
·         Nebo nás něco nadpřirozeného varuje, abychom se zastavili a nehnali se za něčím, co nám neprospívá.
znaky na kamenech
Jedná-li se o nemoc, pro kterou není zatím žádný lék na vyléčení, značí to třeba jen jedno jediné. Pro postiženého člověka objevení nového světa, který doposud neviděl. Pro jeho okolí důvod k zamyšlení nad tím, co je vlastně v životě důležité. Jsme tu přece jen na návštěvě a máme tu moc si se svým životem naložit, jak se nám zachce. Možná je to poselství z minulých životů. Možná je to Bůh, který si nás chce vzít už k sobě. Kdoví.
Jedno je ale jisté. Pokud patříte k lidem, kteří nevěří v nic, mají to v životě těžké a smutné. A věřte, že nenajdete odpovědi do konce svých dnů. Je proto nezbytné věřit. Usnadní Vám to život a přestanou Vás trápit nezodpovězené otázky. A raději nepřemýšlejte nad nekonečností vesmíru! Mohli byste skončit v Bohnicích!