Nejdříve se samozřejmě zkouší počítač oživit a to jakkoli. Člověk se hrozí, když má přijít o celodenní práci. A kdyby jen celodenní.

Počítač sice něco ukládá na disk automaticky, ale ne vše. Navíc pokud disk odešel do křemíkového nebe, je člověk nahraný. Jistě, lze se pokusit o záchranu obsahu, ale je to časově náročné, a tedy také pěkně drahé. Je třeba uvážit, zda to vůbec stojí za to. Navíc není nikdy jistota, že se obsah disku povede obnovit tak, aby bylo možno v práci pokračovat. Proto je nejlépe se strojem nijak nemanipulovat a rychle s ním spěchat do nejbližší opravny a čekat, jak to dopadne.

vnitřek PC

Pokud jste však již do počítače mlátili kladivem, nebo jej vzteky skopali se schodů, bude asi při opravě drobný problém. Hard disk je citlivé zařízení a pokud jehličky nad klasickým diskem nepracují správně, je to rovno katastrofě.

Opravy počítačů Beroun se sice pokusí i takto zničený hard disk nějak zachránit, ale s kladným výsledkem lze počítat jen velmi těžko.

Také může nastat varianta, že disk bude v pořádku, ale zbytek naprosto odepsaný. Proto vám mohou nabídnout stroj nový a váš starý disk dát do něj. To bude asi nejméně nákladný počin, pokud je počítač opravdu hodně poškozen.

nové počítače

Určitě nechejte v opravně počítačů Beroun na sebe kontakt. Je to kvůli tomu, že asi bude třeba probrat cenu opravy. Ono se totiž může lehce stát, že bude dražší nežli předem odhadnutá a zde je třeba souhlas majitele. Zcela jistě byste nebyli nadšeni součástkou za pět tisíc, když měla stát oprava čtyři. Proto se toto se zákazníkem probírá a další osud počítače tak závisí již na jeho majiteli. Ceny jsem si samozřejmě vymyslel, je to u každého stroje jinak.

Takže nyní jste poučeni co dělat s nefunkčním počítačem, takže se toho držte a možná vás oprava přijde levněji. Ušetříte si tím zbytečné výdaje, které by za normální situace nemusely nastat.