Chuť na milování se z našich domovů vytrácí. Je to velice smutné konstatování, ovšem statistické údaje jsou v tomto směru neúprosné. Odhaduje se, že nejméně čtyřicet procent dospělých mužů ve věku od 18 do 60 let nemá o sexuální praktiky vůbec zájem. Doba, kdy se psalo o mužském elementu jako o nezdolném býku v aréně, co myslí jen na to jedno, a zároveň se mu o tom i zdají živé sny, tak ta je dávno pryč. Co se to s „pány tvorstva“ stalo?
Lidská společnost se ocitá na pokraji propasti a ty zásadní kroky k odvrácení pádu do hlubin musíme udělat my sami. Příčin tohoto jevu je více, ale mají jeden společný jmenovatel a tím je stres a frustrace.
vlasy v obličeji

Neblahý vliv stresu na naše životy

Značný vliv na ztrátu libida má také stravovací režim, ale stres je na vedoucí pozici. Tento tichý zabiják (nejen) vztahů se mnohdy plíží nepozorovaně a má mnoho podob. Jednou z nich je frustrace uvnitř vzájemného soužití. Jeden příklad za všechny: Žena je úspěšnou podnikatelkou nebo se šplhá po žebříčku firemních pozic a kariéra je pro ni měřítkem hodnot, zatímco muž je stále docela obyčejný dělník. Časem si může připadat méněcenný a z hloupého mindráku se vyklube vztahový kolaps.
vínová podprsenka
Jindy může problémy rozpoutat nedostatek spánku, přepracování, finanční tíseň, špatné vztahy na pracovišti nebo mezi příbuznými, příliš vysoké nároky ze strany partnera, neshody v chodu domácnosti, ve vztahu k dětem a jejich výchově atd. Každá maličkost se počítá a jejich souhrn pak může vytvořit pomyslný Mount Everest, jež nelze jen tak jednoduše překročit.
Můžeme si za to ovšem sami, doba se zrychluje, ale zrychlujeme ji my, dříve měli lidé více času sami na sebe a na toho druhého, dnes se mnohdy cítíme odstrčeni, na druhé koleji, separováni a izolováni, a to žádnému vztahu neprospěje. Chuť na sex je totiž podmíněna vzájemnou tolerancí, empatií, porozuměním, pozorností, schopností tomu druhému naslouchat, nejen vést strohý jednostranný monolog.